Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Supportinformation

För frågor/funderingar och support vänligen kontakta oss på mejl:

vuxenutbildningen@nacka.se

Nyheter

Angående utläggsperiod för våren 2024
2023-08-25
Viktiga datum att uppmärksamma gällande inmatningen av utbud för våren 2024:


2023-08-28 till 2023-09-24 Kursutbudet för våren 2024 registreras i kurskatalogen i Alvis.
Rutin för detta ligger under Hjälp/ Riktlinjer och rutiner/Inmatning av utbud våren 24

2023-09-25 till 2023-10-02 Nacka vuxenutbildning granskar utbudet.
2023-10-03 till 2023-10-05 Anordnarna korrigerar efter vår granskning.
2023-10-09 Det godkända utbudet för våren 2024 blir sökbart för elever.


.


Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 13181 Nacka, Tel. 08-7188000, vuxenutbildningen@nacka.se
Alvis från Gotit Alvis från Gotit